1. Đăng ký dịch vụ
Nhấp nút Đăng ký rồi làm theo hướng dẫn.

2. Sử dụng dịch vụ.

Sử dụng tài khoản VinaPhone để đăng nhập và sử dụng dịch vụ.
2.1 Tạo nhóm và đăng ký số điện thoại trong nhóm.
 • - Nhấp vào Sử dụng dịch vụ, chọn Quản lý nhóm, chọn nút Thêm nhóm.
 • - Nhập tên nhóm vào ô Tên nhóm, và các số điện thoại thành viên nhóm vào ô Thành viên nhóm.
 • - Nhấn Lưu để hoàn tất.
 • -Mỗi nhóm có không quá 60 thành viên, hệ thống sẽ tự động phân nhóm do khách hàng tạo thành 5 kiểu nhóm:
  • + Loại 1: Loại nhóm có từ 1 tới 5 thành viên.
  • + Loại 2: Loại nhóm có từ 6 tới 10 thành viên.
  • + Loại 3: Loại nhóm có từ 11 tới 20 thành viên.
  • + Loại 4: Loại nhóm có từ 21 tới 30 thành viên.
  • + Loại 5: Loại nhóm có từ 31 tới 60 thành viên.
  • Yêu cầu đối với tên nhóm: tối đa 15 ký tự, tên nhóm không có dấu cách, không bao gồm các chữ số hoặc ký tự đặc biệt. Số lượng nhóm tối đa: 10 nhóm.
2.2 Thêm số điện thoại vào nhóm.
 • - Nhấp vào Sử dụng dịch vụ, chọn Quản lý nhóm, chọn nhóm muốn thêm số điện thoại, chọn nút Thêm thành viên.
 • - Nhập số điện thoại muốn thêm vào ô Nhập thành viên mới.
 • - Chọn nút Lưu để hoàn tất.
2.3 Gửi tin nhắn cho nhóm.
 • -Nhấp vào Sử dụng dịch vụ, chọn Gửi tin nhắn.
 • -Nhập nội dung tin nhắn vào hộp Gửi tin nhắn, chọn nhóm nhận tin ở hộp chọn nhóm.
 • -Chọn nút Gửi tin nhắn để gửi tin.
2.4 Xóa số điện thoại trong nhóm.
 • - Nhấp vào Sử dụng dịch vụ, chọn Quản lý nhóm, chọn nhóm muốn xóa số điện thoại.
 • - Chọn nút Xóa bên cạnh số điện thoại muốn xóa
2.5 Xóa nhóm.
 • - Nhấp vào Sử dụng dịch vụ, chọn Quản lý nhóm.
 • - Chọn nút Xóa bên cạnh nhóm muốn xóa.
2.6 Xem các nhóm đã tạo và số điện thoại trong mỗi nhóm
 • - Nhấp vào Sử dụng dịch vụ, danh sách các nhóm sẽ hiển thị trong mục Quản lý nhóm.
 • - Chọn nhóm muốn xem số điện thoại, trên màn hình sẽ hiển thị các số điện thoại trong nhóm.
2.7 Hủy dịch vụ.
 • - Nhấp vào Sử dụng dịch vụ.
 • - Chọn nút Hủy dịch vụ và làm theo hướng dẫn.