SMS nhóm mang lại điêu gì cho cuộc sống của bạn?

  • Bạn chợt nhớ ra cần phải gửi ngay 1 tin nhắn đến nhiều người bạn, bạn sẽ làm thế nào? Soạn nội dung tin nhắn, tìm số điện thoại của từng người, và bắt đầu nhắn tin tới từng số điện thoại, một số nằm trong danh bạ điện thoại của bạn, nhưng lại không nằm gần nhau nên việc tìm kiếm rất khó khăn, một số khác không nằm trong danh bạ điện thoại của bạn, bạn lại phải tìm kiếm từ các nguồn khác, trong khi bạn không có thời gian, bạn chặc lưỡi thôi đành vậy?
  • SMS nhóm sẽ giúp bạn tránh khỏi phiền toái này, bạn chỉ cần tạo sẵn các nhóm nhận tin (gồm cả thuê bao nội mạng và ngoại mạng), soạn nội dung tin nhắn, và chọn một nhóm đã lập sẵn rồi nhắn tin; chỉ với một thao tác, tất cả các thuê bao trong nhóm ngay lập tức nhận được tin nhắn của bạn.
  • Bạn có thể lựa chọn cách nhắn tin nào phù hợp nhất với bạn: nhắn tin theo cách thông thường (Soạn tin: GUI Tên nhóm Nội dung tin nhắn gửi 1536), truy cập internet từ điện thoại di động và nhắn tin trên wapsite của dịch vụ, hoặc nhắn tin trên máy tính qua website của dịch vụ.

Bạn là người thích vui vẻ cùng bạn bè?

  • Bạn có một nhóm bạn bè hay tụ tập với nhau sau giừo học tập, làm việc và bạn thường phải nhắn tin tới từng người để thông báo địa điểm và thời gian tụ tập của nhóm. Sử dụng SMS nhóm việc này sẽ trở nên thật đơn giản, chỉ cần tạo nhóm với tên Nhậu gồm số điện thoại của tất cả các thành viên trong nhóm, và bạn chỉ cần soạn: Quán Béo, 17h30 gửi tới nhóm Nhậu , là mọi người sẽ có mặt đúng giờ, đúng địa điểm.

Bạn là sinh viên?

  • Bạn là cán bộ lớp, bạn thường xuyên phải nhắn tin tới tất cả các thành viên trong lớp để thông báo về các công việc của lớp, một công việc mất thời gian và bạn rất ghét nhưng vẫn buộc phải làm. Sử dụng SMS nhóm bạn chỉ cần lập sẵn nhóm nhận tin với số điện thoại của tất cả các thành viên trong lớp và đặt tên là Lớp học, giờ đây bạn chỉ cần soạn tin rồi gửi tới nhóm Lớp học tất cả các thành viên trong lớp ngay lập tức sẽ nhận được tin nhắn của bạn.

Bạn là doanh nhân?

  • Bạn là giám đốc một công ty, bạn thường phải nhắn tin tới tất cả các thành viên trong công ty để triệu tập các cuộc họp bất thường, trong khi rất bận bạn vẫn phải kiên nhẫn nhắn cùng một nội dung tin nhắn tới từng người một. Hãy sử dụng SMS nhóm, tạo nhóm nhận tin với tên gọi Công ty và chỉ một thao tác bạn đã gửi được tin nhắn tới tất cả các thành viên trong công ty.