1. Cước thuê bao dịch vụ (đã bao gồm thuế GTGT):
  • - 5.000 đồng/tháng.

2. Cước SMS tới đầu số 1536: Miễn phí

3. Cước gửi tin nhắn (đã bao gồm thuế GTGT):

  • - Nhóm từ 1 tới 5 thành viên: cước phí 1.000 đồng/sms.
  • - Nhóm từ 6 tới 10 thành viên: cước phí 1.500 đồng/sms.
  • - Nhóm từ 11 tới 20 thành viên: cước phí 2.000 đồng/sms.
  • - Nhóm từ 21 tới 30 thành viên: cước phí 3.000 đồng/sms.
  • - Nhóm từ 31 tới 60 thành viên: cước phí 5.000 đồng/sms.
  • - Nếu trong nhóm có thuê bao ngoại mạng thì khách hàng phải trả thêm phí là 250 đồng/thuê bao khi khách hàng gửi tin theo nhóm.